Skyggearbejde – Vejen til et liv i balance (fortsat)

En skyggeside er et aspekt ved os selv, vi gennem vores opvækst har lært at opfatte som uønsket eller negativt og derfor gemmer af vejen for os selv og andre. Det er de ansigter, vi ikke ønsker at vise verden, og som vi heller ikke har lyst til at se i os selv.

 Skyggearbejde – Vejen til et liv i balanceDe følelser, vi har undertrykt, higer efter at blive integrerede i os. De skaber kun udfordringer, så længe de er undertrykt. Så har de det nemlig med at dukke op, når vi mindst af alt ønsker det og skabe problemer på de områder, der betyder mest.

Vi har brug for det hele – både det lyse og det mørke – for at skabe balance og stå stærkt i os selv.

Grundlæggende handler skyggearbejde om at acceptere og integrere alle sider af os selv, og målet er altid helhed og balance.

Gennem skyggearbejde får vi adgang til sider af os selv, vi måske ikke udnytter til fulde i dag. På den måde styrker vi den, vi er, og de muligheder, vi har. Vi bliver mere os selv, og vores omgivelser kan tydeligt mærke os. Vi bliver (mere) fri til at vise, hvem vi i virkeligheden er.

Som udgangspunkt har vi alle adgang til alle egenskaber. På grund af nogle oplevelser i fortiden, har vi nogle gange afskåret os selv fra at have adgang til bestemte egenskaber. Men vi har aldrig brug for at blive andet end det, vi allerede er. Vi har bare brug for at tage de egenskaber tilbage, der har ligget i dvale, men som allerede er der. Det er det, skyggearbejde handler om.

Og hvad får vi så ud af det?

Et bedre og mere balanceret liv, simpelthen.

Når vi arbejder med vores skyggesider, har vi mulighed for at komme til en tilstand af følelsesmæssig helhed og balance. Vi bliver i stand til at mærke, forstå og rumme alle aspekter af os selv. Vi får flere handlemuligheder. Større råderum. Mere frihed. Større autenticitet og en højere grad af fred med os selv.

Det vil være sværere for andre mennesker at ”trykke på vores knapper”, fordi vi vil have neutraliseret knapperne ved deres rod. Vi vil ikke længere være en slave af vores følelsesmæssige reaktioner, men have et ægte valg omkring, hvordan vi vil respondere.

At være følelsesmæssig hel vil sige at have skabt fuldkommen balance mellem vores passive og aggressive side. Begge sider er lige afgørende i forhold til det at være hel. Når vi har lige god kontakt til begge sider, er det lige så let for os at sige sandheden højt, som at sige ”pyt” og lade tingene gå deres gang.

I takt med at vi bliver mere og mere hele, bliver vi også bedre til at kunne mærke og vide, hvilke omstændigheder, vi har brug for at tage os af eller håndtere på en anderledes måde. Samtidig med, at vi bliver bedre til at sætte grænser og sige nej til ting, vi egentlig ikke har tid eller overskud til.

Skyggearbejde er kort og godt en dybdegående undersøgelse af vores indre verden kombineret med konkret handling. Når vi har set og arbejdet med vores skygge, er der ikke så meget mere tilbage at skjule, og vi kan træde langt mere autentisk frem. Både privat og professionelt.

Debbie Ford - Shadow WorkDebbie Ford

Den amerikanske forfatter, skyggeekspert og underviser Debbie Ford (debbieford.com) blev kendt for sit skyggearbejde verden over, som hun formidlede gennem sine mange bøger, foredrag, workshops, uddannelser og filmen ”The Shadow Effect” lige indtil sin alt for tidlige død efter en længerevarende kræftsygdom i februar 2013.

Debbie Ford nåede at blive forfatter til 9 bøger om selvudvikling og stiftede The Ford Institute for Integrative Coaching i Californien, hvorfra hun uddannede coaches fra hele verden. Debbie Ford blev kun 57 år gammel.

Fem af Debbies bøger er oversat til dansk og udgivet på Borgens forlag:

– Kast lys over skyggen
– Din historie, din styrke
– Når kærligheden os skiller
– Når skyggen tager over
– The Shadow effekt.

Derudover har hun udgivet The Right Questions, The Best Year Of Your Life og The 21-Day Consciousness Cleanse, som udkom i USA i september 2009. I april 2012 udkom hendes sidste bog ‘Courage’. Debbie Fords bøger er oversat til 26 sprog og bruges som undervisningsmateriale på universiteter og andre læreanstalter verden over.

Debbie Ford havde selv en universitetsgrad i psykologi med fokus på bevidsthedsstudier fra John F. Kennedy University, Californien. I 2001 modtog hun The JFKU Alumni of the Year Award for sit enestående bidrag til psykologi og spiritualitet. Hun blev tildelt en æresdoktorgrad fra Emerson University i 2003 og i 2004 modtog hun en æresdoktorgrad fra The John F. Kennedy University Board of Regents.

Debbie Ford har undervist sammen med bl.a. Deepak Chopra og Neale Donald Walsch, og var en populær gæst på tv shows som Oprah, Good Morning America og Larry King Live. Hun havde sit eget ugentlige internet radioshow på HayHouseRadio.com.

Debbie var min lærer og min mentor.

Jeg deltog første gang på hendes internationalt anerkendte tre-dages workshop The Shadow Process i juni 2008.

To måneder senere startede jeg på hendes uddannelse i Integrative Coaching og tog derefter stort set alle de uddannelser, Debbie Ford nogensinde har udbudt. Jeg har fungeret som mentorcoach og censor på flere af Debbie Fords amerikanske uddannelser og har siden år 2009 assisteret på samtlige Shadow Process Workshops afholdt i Danmark.

Annika og Debbie - Skyggearbejde Workshop